Zásady zpracování osobních údajů

Odesláním kontakního formuláře potvrzuji správnost svých údajů. Souhlasím s tím, že Michaela Tomíčková IČO:74645901 mne může kontaktovat s obchodním sdělením a nabídkou služeb zaměřených na zdravý životní styl. Souhlasím, že může tyto údaje uchovávat po dobu 5 let. Jsem výslovně poučen/a o tom, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a žádat o vymazání mých osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:

zpracování objednávek účasti na kurzech, fit klubech, seminářích a všechny záležitosti s tím spojené
marketingová komunikace, zasílání newsletterů a informativních zpráv
vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti

Právní základ zpracování osobních údajů:

oprávněný zájem správce na vyřizování objednávek klientů, na jejich informování, včetně zasílání marketingových zpráv, na zjištění kvality nabízeného zboží a služeb
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely oprávněného zájmu správce.

Poskytnutí osobních údajů je

povinné pro vyřízení objednávky, pro marketingové účely a informování obecně
dobrovolné pro hodnocení  kurzu, fit klubu a seminářů zboží, zpracování připomínek a příspěvků do diskuse

VAŠE PRÁVA:

máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím

máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracovánímůžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech

máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci

máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 5 let od vyřízení poslední objednávky.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.